NEWS /

Enastående designkvalitet

Nya Hahn Serie 60 AT tilldelas…:

Den nya <link>Hahn serien 60 AT blev inom kategorin „Excellent Product Design“ i segmentet „Building and Elements“ nominerad till <link http: www.german-design-council.de>German Design Award 2016 och utmärktes med en Special Mention. Med detta utmärkelse hyllas arbeten deras design visar särskilt lyckade delaspekter eller lösningar. Ett värdefullt erkännande för Dr. Hahn’s framstående engagemang som på nytt bevisar gångjärntillverkarens designkompetens.

 

Tilldelningen Special Mention

Deltagandet i German Design Award förutsätter en rekommendation från ”rådet för formgivning” ett av stiftelsens medlemmar eller av ett av Tysklands delstaters ekonomidepartement. Utvalda designexperter från varierande fakmässiga inriktingar bedömer dem nominerade arbeten bland annat i kriterierna funktionalitet, utformingnens kvalitet, grad av innovation, marknadsvärde, produktens estetik och teknisk kvalitet. Denna gång bedömer 20 designexperter rekordmånga 3400 förslag. På grund av deltagarnas höga kvalitet tilldelas utmärkelsen Special Mention till framstående designkvaliteter.

 

 

 

Till varje situation den passande lösningen

Modern optik, höjd inbrottsskydd och en omfattande urval av infästningar – det är den nya <link>serien 60 AT’s features 

Det första Hahn gångjärn vilket möjliggör användandet av hela det breda infästningssortimentet. Till dörrgångjärn med en vridpunkt på 20mm eller 36 mm är dörrproducenterna flexibel och kan välja fritt vilken infästning dem vill beställa till gångjärnsdelarna. Precis så mångsidig som profilsystemlandskapet är så mångsidig är även kraven på infästningen. Till nästintill alla isolerade profiler är Hahn ankerskruven rätt val, förstärkningsplattan däremot används på oisolerade profiler och Hahn skruvankaren används föredragsvis för dörrbladsövertäckande fyllningar. Den nya serien 60 AT erbjuder härmed den passande lösningen för alla situationer.

 

Testat för höga belastningar

För båda gångjärnsvarianter av den nya <link>serien 60 AT intygade kontrollinstitutet hög belastbarhet. Med gångjärnsklass 14 klarade såväl den tvådelade som den tredelade varianten den aktuell högsta klassen för dörrgångjärn med en axel. Den tredelade varianten fick på grund av speciella testkriterier enbart i utförandet med 125 mm borravstånd gångjärnsklassen 11 och fick därmed också en hög belastbarhet intygad av testarna. Gångjärn av serien 60 AT är i sitt standardutförande lämpad  att användas i tester inom ram för systemtest på brand-och rökskyddsdörrar.

 

Om „rådet för formgivning“ (Rat für Formgebung)

Rådet för formgivning är en oberoende och internationell agerande institution som stöder företag med att efficient kommunicera deras designkompetens och samtidigt har som mål att stärka den breda allmänhetens designförståelse.

Grundad som stiftelse 1957 på initiativet av den Tyska Riksdagen träder rådet genom sina tävlingar, utställningar, konferanser, seminarier och publikationer in för god design.

”Råd för formgivningens” stiftelsekrets tillhör för närvarande 200 in- och utländska företag med över 2 miljoner anställda.

Back